Detail

Archief van de Nederlandsch Zuid-Afrikaansche Spoorwegmaatschappij
Periode1884-1909 (1871-1920)
Datering van de beschrijvingen2015
ReferentieZASM I
Geschiedenis van het archiefOp 21 juni 1887 werd in Amsterdam de Nederlandsch Zuid-Afrikaansche Spoorweg Maatschappij (NZASM) opgericht. Aan deze maatschappij werd door de regering van de Zuid-Afrikaansche Republiek (ZAR, de Transvaal) een concessie verleend voor het aanleggen en exploiteren van spoorwegverbindingen.
Tijdens de Anglo-Boerenoorlog (1899-1902) legden de Britse autoriteiten beslag op alle Zuid-Afrikaanse eigendommen van de Maatschappij. Na jaren van onderhandelingen verklaarde Groot-Brittannië zich in 1908 bereid de NZASM een schadeloosstelling toe te kennen. Op 13 oktober 1908 werd de NZASM daarop ontbonden verklaard.
VerwervingDe archivalia van de Nederlandsch Zuid-Afrikaansche Spoorwegmaatschappij (NZASM), voorzover aanwezig op het Hoofdkantoor in Amsterdam en bewaard door de Vereeniging ZASM (sinds 1917 gevestigd in het pand Keizersgracht 141, Amsterdam), werden in 1941 overgedragen het Nederlandsch Economisch-Historisch Archief (NEHA; vergelijk Inv. II.16.1 en 2) en worden thans bewaard in het Nationaal Archief te Den Haag; de Transvaalse archivalia van de NZASM worden bewaard in de National Archives in Pretoria. Om niet geheel duidelijke redenen hebben de voormalige Directie en Raad van Commissarissen in 1941een klein deel van de archivalia onder zich gehouden. Daarnaast hebben de directeuren R.W.J.C. van den Wall Bake, G.A.A. Middelberg, Jhr J.A. van Kretschmar van Veen en E. Bruchner uit hun persoonlijk bezit mettertijd archivalia toegevoegd.
Taal en schriftDe volledige citatie van het archief is als volgt: Zuid-Afrikahuis, Nederlandsch Zuid-Afrikaansche Spoorwegmaatschappij, 1884-1909, toegangsnummer, inventarisnummer. Bij volgende citaties in dezelfde tekst kan worden volstaan met een verkorte versie: ZAH, ZASM I, 1884-1909, inv.nr.
PublicatiesIn Memoriam N.Z.A.S.M. (Amsterdam 1909); P.J. van Winter, Onder Krugers Hollanders. Geschiedenis van de Nederlandsche Zuid-Afrikaansche Spoorweg-Maatschappij (Amsterdam 1937-1938, 2 dln)
Voorwaarden voor raadplegingHet archief kent geen materiële beperkingen voor raadpleging.
Toegang076 Inventaris van het archief van de Nederlandsch Zuid-Afrikaansche Spoorwegmaatschappij
 Janse van Rensburg - The Archives and Collections of the NZASM.pdf076 Inventaris Archief NZASM 1871-1920.pdf
  • Hele toegang